วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง รูปภาพ

พระเทพมงคลญาณ

                        

อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล (รูปที่๕)

พระครูอรรคปัญญาภรณ์ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระญาณเวที 

ผจล.,เจ้าคณะแขวงบางพลัด(ธ)

พระชูศักดิ์ ชุตินฺธโร  

พระเมธีธรรมสาร

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูสังฆรักษ์วีระ ธมฺมญฺญู

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระมหาพงษ์พิศิฏฐ์ ฐานวโร

เจ้าหน้าที่ประจำพระอุโบสถ 

 
พระมหาธีรชัย ปุญฺญชีโว ดร. เลขานุการ

พระมหาชัด คณเชฎฺโฐ

 

พระมหาวรัญภัสสร์ ภูริปญฺโญ                       

 

 

พระมหาสำรวย จิตฺตสํวโร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระมหาทวีสุข อภิสุโข 

 

 

พระมหาบุญเรือง โสมปุญฺโญ 

 ภัณฑาคาริก

พระมหาไพทูน ติสฺสวํโส 

 

 

 

พระบุดิอุโตโม ฐิติสมฺปญฺโน

 

พระนาคเสน นาคเสโน  
พระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโข

 

 
พระครูสังฆรักษ์เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม    
พระสิงห์ อาภสฺสโร  
พระบอย จิตฺตสุุทฺโธ  
พระวิเชียร กิตฺติวณฺโณ    
พระจรินทร์ กลฺยาณรโต  
พระเติมใจ จิตฺตทโม  
พระชาติชาย  ฐานวโร  

 

 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin