วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

 

        ท่านพระรามัญมุนี เดิมชื่อยิ้ม ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านท่าทราย ใต้คลองปากเกร็ด เป็นน้องชาย ของพระไตรสรณธัช เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลรูปแรก เดิมท่านเป็นข้าหลวงรับราชการอยู่ใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เข้าใจว่าครั้งยังเป็นเจ้าฟ้าชาย เนื่องจากท่านเคยอยู่ใกล้ชิด ท่านจึงมีโอกาสถวายคำแนะนำให้ทรงทราบ เกี่ยวกับลัทธิ ข้อปฏิบัติ และเกี่ยวกับพระเถระฝ่ายรามัญ ซึ่งเป็นเหตุให้ทรงสนพระฤทัยหันมาสนพระฤทัย ในการปฏิบัติวินัย แบบรามัญในภายหลัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เสด็จออกผนวช ท่านยิ้ม ก็ออกบวชตามเสด็จด้วย แต่บวชแบบมอญ ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักวัดบวรนิเวศจนสอบได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยคซึ่งถือได้ว่า เป็นประโยคสูงสุดทางรามัญ ครั้น พ.ศ. ๒๓๘๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่พระรามัญมุนี และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลองค์ที่ ๓

ปรับปรุงการศึกษา
        ท่านเจ้าคุณพระรามัญมุนี (ยิ้ม) ได้ส่งเสริมการศึกษา และปรับปรุงการศึกษาจริงจัง บางปีพระภิกษุสามเณร จำพรรษา เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในวัดนี้มากกว่าร้อยรูป มีพระที่มีความสำคัญต่อคณะสงฆ์ มาศึกษาด้วยหลายรูป เช่น พระคุณวงศ์ (สน) วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่รามัญในเวลาต่อมา เป็นต้น ที่พูดว่าท่านเจ้าคุณพระรามัญมุนีจัดการศึกษาได้ดี เพราะสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีวงศ์คณะสงฆ์ธรรมยุต เกิดขึ้นมาใหม่ ๆ พระสงฆ์ตื่นตัวศึกษากันมาก โดยเฉพาะการศึกษาปริยัติฝ่ายรามัญ มีผู้สนใจเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ทราบว่า เพราะเหตุไรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงทรงยึดระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์ฝ่ายรามัญ เป็นหลักในการตั้งวงศ์คณะธรรมยุต


งานการบูรณะวัด
         ท่านเจ้าคุณรามัญมุนีได้บูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ วิหารคต หอระฆัง ศาลาการเปรียญ เป็นต้นระยะท่านเป็นเจ้าอาวาส ตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ ได้โปรดให้กรมขุนธิเบศร์บวร และพระองค์เจ้าชายใย พระอนุชาพระโอรส ของกรมพระราช เจ้าบวรมงคลสถาน มหาเสนานุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการปฏิสังขรณ์ ดังนั้น งานทั้งหมด ที่พระรามัญมุนีปรารภขึ้น จึงดำเนินไปได้ด้วยดี ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ งานสำคัญอีกอย่างในสมัยนั้น คือ “การสร้างพระเจดีย์ธรรมหงษา” พระเจดีย์องค์นี้ ประดิษฐานอยู่ลานวัดด้านหน้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเจดีย์หมู่รวม ๙ องค์ ในการสร้างพระเจดีย์ ท่านธารธมฺโม ภิกฺขุ (พระยานรนารถภักดี) กล่าวไว้ว่ามีพูดกัน ๒ ฝ่ายไม่ตรงกัน คือฝ่ายหนึ่งพูดว่าท่านเจ้าคุณรามัญมุนี เป็นผู้สร้าง อีกฝ่ายหนึ่งพูดว่า กรมขุนธิเบศร์บวร และพระนุชา เป็นผู้สร้าง

งานพิเศษ
        ในฐานะท่านเจ้าคุณรามัญมุนี (ยิ้ม) เป็นที่ไว้วางใจ และนับถือในภูมิปัญญามาก จนครั้งหนึ่งมีพระบรม ราชโองการโปรดฯ ให้เดินทางไปเมืองหงสาวดี เพื่อขอยืมต้นฉบับพระไตรปิฎกมาสอบทานกับ พระไตรปิฎกฉบับเดิมของสยาม ท่านเจ้าคุณรามัญมุนีเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๓๘๐ - ๒๔๑๐ รวมเวลา ๓๐ ปี >>>ไปที่รูปที่    ๔     

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin