วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 78.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1148.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of date_api_argument_handler::options_validate() should be compatible with views_handler_argument::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/includes/date_api_argument_handler.inc on line 395.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_pager_none::post_execute() should be compatible with views_plugin_pager::post_execute(&$result) in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_pager_none.inc on line 69.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 173.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/watbkorg/domains/watbm.com/public_html/sites/all/modules/date/date_api.module on line 866.

เปิดกรุพระกลีบบัว


       การเปิดกรุเจดีย์หน้าวัดด้านทิศเหนือ ริมฝังแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ในการนี้มีผู้ศรัทธาบูชาพระกลีบบัวบริจาคเงินบูรณะวัดในลักษณะเช่าไปบูชาได้เงิน ๓๘๖,๕๔๔.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ทางวัดได้นำเงินจำนวนนี้ไปบูรณะและปรับปรุงพระอารามนี้เป็น ๒ ระยะ คือ


ระยะแรก


      เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ในการประชุมครูปริยัติธรรม ประจำปี ซึ่งขณะนั้นมีท่านเจ้าคุณพระญาณเวที เป็นประธาน ขออนุมัติทุนบูรณะวัด ๒ รายการคือ
       ๑. เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจาก ๑๑๐ v. เป็น ๒๒๐ v. ติดตั้งเสาไฟฟ้าตามทางเดินภายในวัด โดยทั่วไปและติดไฟฟ้าในที่ที่เห็นสมควร โดยพระครูมงคลญาณ (พิเชนท์ ชินวํโส) เป็นผู้ดำเนินการ จ่ายค่าอุปกรณ์มีเสาคอนกรีต สายไฟแรงสูงเป็นต้น และรวมค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๑๕๘.๒๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
       ๒. นำทรายมาถมพื้นที่ลานวัด หน้าพระอุโบสถซึ่งเป็นสระน้ำเก่าให้เป็นลานใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้ทรายถมพื้นที่ทั้งหมด ๑.๖๐๔ คิวบิคเมตร ในจำนวนนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ๒ ราย คือ คุณชุบ ทราย ๕๕ คิวบิคเมตร คุณสังวาลย์ ๖๕ คิวบิคเมตร ใช้จ่ายในทางนี้ รวมเป็นเงิน ๓๑,๐๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีพระมหาสรเชต คมฺภิรธมฺโม ป.ธ. ๙ เป็นผู้ดำเนินการ

ระยะหลัง


       เดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
การซ่อมแซม สร้างและบูรณะหลายอย่างพร้อม ๆ กันไป ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส และด้วยการรวมมือจากกรรมการหลายฝ่าย มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยมี พระญาณเวที (เปลี่ยน ญาณฐิโต) ประธานดำเนินการ และมีพระครูมงคลญาณ (พิเชนท์ ชินวํโส)

รองประธานดำเนินการ มีรายการดังนี้


      ๑. จัดซ่อมทาสีปูนขาว ผนังพระอุโบสถทั้งด้านนอกและด้านใน และทาสีบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถ


      ๒. ขัดล้าง ทาสีปูนขาวซุ้มเสมา ๗ ซุ้ม รอบพระอุโบสถ


      ๓. ซ่อมพื้นซีเมนต์รอบพระอุโบสถ ทำทางเดินเชื่อมระหว่างวิหารคตกับพระอุโบสถ เพิ่มขึ้นและขยายพื้นซีเมนต์รอบพระอุโบสถเป็นบางแห่ง


     ๔. ซ่อมเพดานหน้าวิหารคต และซ่อมหน้ามุขวิหารคตด้านหน้าซึ่งชำรุด


     ๕. สร้างห้องน้ำทางทิศเหนือพระอุโบสถ ๔ ห้อง ๑ หลัง


     ๖. ซ่อมหอระฆัง ฉาบปูนบางส่วน ขัดล้างและทาสีปูนขาวรวมรายการต่าง ๆ สิ้นเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


     ๗. ซ่อมสะพานหน้าวัด โดยการเปลี่ยนเสาบางต้น เปลี่ยนคานทั้งหมด เปลี่ยนพื้นจากไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใส่ราวเหล็ก สิ้นเงิน๕๑,๐๗๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ขณะนี้รื้อปลายสะพานออกเพื่อสร้างเขื่อนกันน้ำท่วม


     ๘. ซ่อมพระเจดีย์หงษา จากส่วนคอระฆังลงมาโดยกะเทาะของเก่า ฉาบปูนใหม่ ทาสีปูนขาว ขยายรอบด้านละ ๑.๕๐ เมตรโดยทาพื้นคอนกรีต มีรั้วเหล็กล้อมรอบองค์พระเจดีย์เสารั้วเหล็กเป็นคอนกรีตหล่อจากพื้น สิ้นค่าก่อสร้างจากรายการนี้ ๓๐,๑๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


     ๙. ถมพื้นที่ลุ่มด้วยทรายละเอียด บริเวณหน้าพระเจดีย์และข้างวิหารคต บริเวณบ่อน้ำเก่าซึ่งถมมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ทรายยุบตัวไปมากต้องถมใหม่ รวมทั้งบริเวณข้างทางเดินด้านทิศเหนือจากพระอุโบสถไปท่าน้ำ พร้อมทั้งทำเขื่อนและทับด้วยดินกับทรายด้วย โดยใช้เรือดูดทรายจากหน้าวัดขึ้นไปถมพื้นที่ดังกล่าว หมดทรายไป ๒,๙๙๔ คิวบิคเมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการนี้ ๖๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)


     ๑๐. ซ่อมสะพานท่าเรือโดยสารวัดบวรมงคลซึ่งนางเกลี้ยงเป็นผู้รับประมูลดำเนินการโดยให้เช่าจัดผลประโยชน์ ใช้เป็นท่าเรือยนต์ข้ามฟาก ในการซ่อมใช้ไม้กระดานและเสาที่มีอยู่ในวัดเท่าที่จะหาได้ส่วนหนึ่ง และทางวัดจัดหาอีกส่วนหนึ่ง ส่วนการงานจ้างขาดตัวทั้งหมด สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การก่อสร้างและซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์ในระยะที่ ๓ - ปัจจุบัน


        เนื่องจากวัดบวรมงคลเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ พ.ศ. ๒๓๐๐ ถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น พระอุโบสถ วิหารคต หอระฆัง กุฏิ เป็นต้น จึงชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา แม้จะมีการปฏิสังขรณ์เรื่อย ๆ มาตามลำดับ ก็เป็นเพียงเพื่อแก้ไขบางจุด มิให้รั่วชำรุดมากนัก แต่สภาพทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังจะต้องได้รับ การซ่อมแซมใหญ่อยู่อีกมาก อีกทั้งศาลาบำเพ็ญกุศลหลังเดิม ก็ใช้เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรในวัด จึงขาดศาลาการเปรียญเพื่อบำเพ็ญกุศล พระญาณเวที (เปลี่ยน ญาณฐิโต) จึงปรึกษากรรมการสงฆ์และคฤหัสถ์

       เพื่อพัฒนาวัดให้เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นโดยมีผลงานการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดตามรายการดังนี้


       ๑. พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นประธานการก่อสร้าง “กุฏินักปกครองและสหายอนุสรณ์” สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


       ๒. พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างกุฏิราชเมธาจารย์ ซึ่งคุณนายละเอียด ชำนาญอนุสาสน์ สร้างถวายพระราชเมธาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ สิ้นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


      ๓. เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างกุฏิระรวย จันเกษม และนิภา สุวรรณสิงห์ สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


      ๔. พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๘ เป็นประธานการก่อสร้างศาลาการเปรียญ (ศาลาใหญ่) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลักษณะทรงไทย โดยมีคณะกรรมการหลายฝ่ายมีทั้งพระภิกษุและฝ่ายคฤหัสถ์ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


      ๕. พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นผู้อำนวยการสร้างถนนเข้าวัดบวรมงคล เชื่อมกับซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ - ๔๖ ตรงหน้าประตูเข้าโรงเรียนวัดบวรมงคล ต่อกับถนนเอกชนเดิม โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ทางชลมารค ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีความยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยมอบหมายให้พระครูมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส) ประธานกรรมการจัดผลประโยชน์ วัดบวรมงคล เป็นผู้กำหนดแนวทางตัดถนนเข้าไปในที่ตั้งโรงเรียนวัดบวรมงคล ๑๘ เมตร ตามความลึกและยาวของพื้นที่ และตัดผ่านหมู่บ้านเช่าของวัดลงไป ตามแนวทางคลองของวัดไป จดท่าเรือของวัดปัจจุบัน โดยการถมคลองระหว่างเขตสังฆาวาสและพุทธาวาส ทำเป็นถนนลาดยาง งบประมาณ ๙๔๘,๖๓๒.๐๐ บาท. (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสามสองบาทถ้วน )

        ครั้นต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พรรคประชากรไทย โดยคุณสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค ได้ปรับปรุงยกพื้นถนนให้สูงขึ้นเป็นคอนกรีตตลอดสาย ตั้งแต่หน้าโรงเรียนถึงท่าเรือวัด สิ้นเงินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)


       ๖. พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานในการปรับปรุงกุฏิเก๋าพระจอม โดยการต่อเติมห้องชั้นบนเป็นสำนักงานเลขานุการ จัดผลประโยชน์วัดสร้างที่พักรับลม ปรับปรุงบันไดขึ้นลงทั้งสองข้าง ยกพื้นชั้นล่างให้สูงขึ้น กั้นห้องให้เป็นที่อาศัยและเป็นที่ฉันอาหารของพระภิกษุสามเณร สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)


       ๗. ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้อำนวยการสร้าง “กุฏิอัศวรักษ์” คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


       ๘. พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นประธานปลูกสร้างตึกแถวเป็นอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๔๘ คูหา ในเนื้อที่ประมาณ ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร โดยมอบให้พระครูมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส) เป็นผู้ควบคุมดูแลใกล้ชิด มีนายวิเชียร วิสุทธิสุรพงศ์ เป็นผู้ประมูลวัดได้ตั้งค่าหน้าดินห้องละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ให้จัดเก็บค่าเช่าห้อง ๘๐ บาท(แปดสิบบาท) ต่อเดือนเป็นเวลา ๑๐ ปีแรก เดือนละ ๑๐๐ บาท(ร้อยบาทถ้วน) ๑๐ ปีหลัง และ ๑๒๐.๐๐ บาท ต่อเดือนใน ๑๐ ปีหลังสุดตามสัญญา จากนั้นวัดมีสิทธิเข้าไปจัดการประมวลเช่าอยู่อาศัยตามระเบียบของวัดเอง


        ๙. พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นประธานก่อสร้างศาลาศรัทธาธรรมสร้างโดยอุบาสิกาอาบศรี กล้าหาญ พร้อมบุตร – หลาน – ญาติ – มิตร เป็นอาคารลักษณะทรงไทย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)


               ๙.๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ เป็นประธานก่อสร้าง “กุฏินวกะประชาอุปถัมภ์” สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


         ๑๐. พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “กุฏิพักพระกรรมฐาน” สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


         ๑๑. ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นประธานสร้าง “ศาลาอเนกประสงค์” ทรงไทย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)


        ๑๒. ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นประธานอำนวยการสร้างหอระฆัง ๒ ชั้น เสริมเหล็กลักษณะทรงไทย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


         ๑๓. พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “ศาลาภาวนาพุทธจิต” ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


         ๑๔. พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “กุฎิสุภนิมิตสีลมงคล” สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


         ๑๕. พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “กุฏิอนุสรณ์พระศรีวิสุทธิวงศ์” ลักษณะทรงไทย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)


         ๑๖. ๑๐ กันยายน ๒๕๓๒ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม “เวชยันตรังสฤษฎ์” กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ลักษณะทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยทุนของทายาทของคุณพระเวช ฯ เอง


         ๑๗. พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “กุฏิวิชัยวัฒน์” ลักษณะทรงไทยกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


         ๑๘. พ.ศ. ๒๕๓๖ -๒๕๓๗ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้างกุฏิหอฉัน ลักษณะทรงไทย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


         ๑๙. ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “ กุฏิ ๗๕ ปี พระราชวรญาณมุนี” เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)


          ๒๐. พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน “สำเนียง วีรวุฒิและคณะ” กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลักษณะทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


          ๒๑. พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง “กุฏิคณะเขียวอนุสรณ์” เป็นอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)


           ๒๒. ๒๕๔๐ เป็นประธานการก่อสร้างหอฉันคณะสูง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ลักษณะทรงไทย ก่อสร้างเสร็จภายใน ปี ๒๕๔๑ สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) >>>ต่อหน้า ๒

หรือ >>>ไปที่รูปที่ ๑    ๓      ๕ 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • may
 • ntest01
 • mtest
 • sinsar02
 • admin