วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

งานพัฒนาวัด


        พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูมงคลญาณ ( พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕ ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลแล้ว ได้เสนอผู้ทำการแทนเจ้าอาวาส ( พระเทพญาณวิศิษฎ์ )

        ขณะเป็นพระญาณเวที ว่าการพัฒนาวัดให้เกิดผลทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง วัดควรนำการจัดผลประโยชน์จากกรมการศาสนามาจัดเอง จึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษาหลายฝ่าย จนสามารถได้รับการสนองตอบรับการจัดผลประโยชน์ของวัดมาจัดเองตามความมุ่งหมาย ในเบื้องต้นได้บอกเลิกสัญญาการถือเช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่มีผู้เช่าทำสวนมาจัดสรรค์แบ่งออกเป็นแปลง ๆ แปลงละ ๒๐ ตารางวาบ้าง หรือมากกว่านั้นบ้าง เพื่อให้ผู้เช่าอยู่อาศัยทางด้านเขตสังฆาวาสริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอพยพเข้าไปเช่าอยู่อาศัย เพื่อนำที่ดินสวนนี้กลับมาเป็นลานวัด และจัดเป็นสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ทำลานวัดให้ร่มรื่นสมเป็นพระอารามหลวงต่อไป


       พ.ศ. ๒๕๓๔ ในฐานะเป็นประธานจัดผลประโยชน์ของวัด พระครูมงคลญาณ จึงได้ประสานงานกับกรมตำรวจเวลานั้นให้ย้ายสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลจากที่เดิม ซึ่งถือว่า “ หน้าวัด “ มาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ ซึ่งถือว่า “ ข้างวัด “ เพื่อสร้างเขื่อนกันน้ำท่วมวัด และปรับปรุงพื้นที่หน้าวัดให้สวยงาม พื้นที่ดินส่วนที่ตั้งโรงพัก ที่กรมตำรวจเช่านี้ มีประมาณ ๑ ไร่ ๓๕ ตารางวา ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน กรมตำรวจเสียค่าเช่า ๕ ปีแรก ค่าเช่าตารางวาละ ๕ บาทต่อเดือนและเพิ่มค่าเช่าทุกๆ ๕ ปี


       พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนย้ายมาอยู่คณะแดงกุฏิราชเมธาจารย์ (เจ้าอาวาส) พระกิตติสารสุธี ได้ซ่อมแซมกุฏิ คือเปลี่ยนสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งข้างบนและข้างล่าง ทาสีกุฏิกั้นห้องบนศาลาแดง ๔ ห้อง เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรและเปลี่ยนสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าหม้อแปลงเสียใหม่ สรางห้องน้ำเพิ่มเติมรวม ๔ ห้อง และเปลี่ยนสายไฟศาลาโสรัจจาลัย และศาลาหอฉัน สิ้นเงินประมาณเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ( ห้าแสนบาทเศษ ) โดยทุนญาติโยมผู้ศรัทธา


       พ.ศ. ๒๕๔๐ ถมทรายยกพื้นศาลาโสรัจจาลัยและศาลาหอฉันเทคอนกรีตให้สูงขึ้นประมาณ ๓๐ เซนต์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเวลาฝนตกหนัก โดยทุนศิษย์คือคุณปทีป อาชวัน และครอบครัว แม่-น้องๆ สิ้นเงินประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาทเศษ ( แปดหมื่นบาทเศษ )


       พ.ศ. ๒๕๔๑ พระนวกะศิษย์เทพื้นถนนจากประตูเข้าศาลาแดง และทำประตูเหล็กอัลลอย สิ้นเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ (สี่หมื่นบาทเศษ )


       พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรับพื้นรอบๆ ศาลาแดงปูอิฐตัวหมอนสิ้นเงินประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเศษ (สามหมื่นบาทเศษ ) โดยทุนของผู้ไม่ประสงค์ออกนาม


       พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แล้ว ได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักระบายน้ำสร้างเขื่อนกันน้ำท่วม ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตของวัด และลำกระโดงทางด้านทิศเหนือวัดถึงกุฏิเจ้าอาวาสปัจจุบัน เป็นมูลค่าประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท. ( สิบแปดล้านบาทถ้วน )


       พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานบอกบุญกับศิษย์เก่า บ.ม. และท่านผู้เคารพนับถือบริจาคเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐ บาท. ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) สร้างซุ้มประตูวัด เพื่อกำหนดแบ่งเขตวัดกับเขตธรณีสงฆ์ออกจากกันให้ชัดเจน


       พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานร่วมมือกับชุมชนวัดบวรมงคล และญาติโยมของวัดสร้างฌาปนสถานวัดบวรมงคล ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ใช้การได้เสร็จเรียบร้อย สิ้นเงินประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท. ( ห้าล้านบาทถ้วน ) เมื่อรวมผลการก่อสร้างทั้งหมดแล้วประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๕,๐๗๘ บาท. ( สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน )

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น โท ที่พระครูมงคลญาณ


พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในนามเดิม


พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในนามเดิม


พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระกิตติสารสุธี


พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรมกวี

 <<<กลับหน้าเริ่ม  หรือ >>>ไปที่รูปที่ ๑    ๓      ๕ 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin