วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวัดบวรมงคล
ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ

พระเทพมงคลญาณ

เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล

0-2424-8074         

 

พระครูอรรคปัญญาภรณ์ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเอารามหลวง 

 

087-564-8614

พระญาณเวที 

ผจล.,เจ้าคณะแขวงบางพลัด(ธ)

0-2433-5440

081-987-7538 

พระเมธีธรรมสาร

ผจล.,ผอ.สำนักศาสนศึกษาวัดฯ

0-2424-7727

087-112-5668

พระครูสังฆรักษ์วีระ ธมฺมญฺญู

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเอารามหลวง

0-2883-0737

 

พระมหาพงษ์พิศิฏฐ์ ฐานวโร

เจ้าหน้าที่ประจำพระอุโบสถ 

 

085-146-8610

พระมหาธีระชัย ปุญฺญชีโว เลขานุการ   088-873-1490

พระมหาชัด คณเชฎฺโฐ

 

0-2883-0596 

089-994-5834

พระมหาวรัญภัสสร์ ภูริปญฺโญ 

 

 

089-989-4328 

พระมหาสำรวย จิตฺตสํวโร

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฯ 

 0-2434-7628 

 086-066-0049

พระมหาทวีสุข อภิสุโข 

 

 0-2883-5559

 083-979-1509

พระมหาบุญเรือง โสมปุญฺโญ 

 ภัณฑาคาริก

 

 084-493-1297

พระมหาไพทูน ติสฺสวํโส 

 

 0-2883-4746

 086-552-1551

สนง.กองเลขาฯวัด,ฌาปนสถาน 

 โปรดติดต่อเลขาฯ

 fax=0-2883-1223

 

พระเกษมศักดิ์ สิริธมฺโม

ผู้ช่วยเลขานุการ

0-2883-0634 081-7091252
 นายโสภณ สร้อยประเสริฐ  ไวยาวัจกร    089-037-3624

 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin